Ikano Batu Kawan Drive Thru


3B-3 HS (D) 47588, PT 5910, Mukim 13, Seberang Perai Selatan, Penang Malaysia 47588

Opening Hours

Daily: 7.00 am - 12.00 am